Toerisme Provincie Antwerpen

  • TPA strategisch plan

Toerisme Provincie Antwerpen is opdrachthouder voor het provinciaal toerismebeleid en vormt de stuwende kracht achter de ontwikkeling van het toerisme in de provincie Antwerpen. Zij wil vanuit een brede en erkende expertise het toeristisch aanbod marktgericht helpen versterken en promoten. Om dit te bereiken gaat TPA partnerships aan met het bedrijfsleven, verenigingen, steden en gemeenten en andere overheden en onderneemt zij aanvullend ook eigen acties. Haar opdracht is bovenlokaal en provinciebreed, maar bestemmingsgericht is zij toegespitst op de regio’s Antwerpse Kempen en Scheldeland.

Om de verschillende diensten van de provincie te overtuigen deden ze bij Toerisme Provincie Antwerpen beroep op Phobos & Actor. Een sterk plan werd door het team van TPA uitgewerkt. En om hun verhaal kracht bij te zetten, werd het geheel door onze grafici in een aantrekkelijk kleedje gestoken.